s. 74 “TINTA” Omega Round paint brush – 100% bristle

"TINTA" Omega Round paint brush - 100% bristle - Nickel plated ferrule - Wooden round handle.

PreviousNext
numero diam2 lunghezza setole scatola
6 40 80 12
8 42 80 12
10 45 80 12
12 50 86 12